Kom och se hur vi har det!

Fredagen den 25 maj bjuder förskoleklass på Glömstaskolan in till öppet hus  kom-och-se-hur-vi-har-det mellan 8.00-9.30.

Här får ni träffa nuvarande personal samt möjlighet att se hur en hemvist kan se ut. Erbjudandet gäller både barn och vårdnadshavare (det kan vara så att någon förskoleavdelning kommer hit, men räkna inte med det).

Vi samlas i gradängen på Äventyraren på plan 3.

 

Information från skolsköterska inför skolstart

Elevhälsans medicinska insats (EMI, f.d. skolhälsovården) tar över efter BVC och kan beskrivas som ”elevernas företagshälsovård” och arbetar främst förebyggande. Jag som arbetar som skolsköterska på Glömstaskolan heter Sophie Hagman. Jag arbetar på skolan måndag-fredag mellan ca 8-16.30.

Nedan finns en länk till en hälsoblankett som jag ber er fylla i snarast möjligt och skicka till mig på nedanstående adress. Detta för att jag ska ha aktuella kontaktuppgifter till er och hälsouppgifter om era barn när terminen startar, om de skulle behöva min hjälp av ngn anledning. Dessa uppgifter är konfidentiella och förvaras i journalen.

I förskoleklass erbjuds alla barn ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare. Dessa besök blir under vårterminen. Under besöket kontrolleras tillväxt, syn och hörsel. Vi samtalar om hur eleven mår och trivs i skolan samt om det finns några särskilda hälsoproblem eller svårigheter. Jag återkommer med mer information när det närmar sig. Om det är någon som har behov av att komma redan under hösten – kontakta mig för tidsbokning i början av höstterminen. Jag finns på skolan från måndag 6/8.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Det är lättast att nå mig via mail.

Med vänliga hälsningar

Sophie Hagman, Skolsköterska Glömstaskolan

Bergavägen 9, 141 32 Huddinge

Tel: 070-198 26 74, Sophie.hagman@huddinge.se

 

Behov av fritids innan/efter upprop 20/8?

 • Fram till 31/7 är det förskola/familjedaghem som har ev omsorgsansvar om vårdnadshavare arbetar/studerar.
 • Från och med 1/8 är det skolan – om man ansökt om fritidsplats.
  • 1-3/8 har vi endast jourfritids på Vistaskolan, ingen ordinarie personal från Glömstaskolan på plats.
  • Sommarlovsfritids är ett gemensamt fritidshem för elever från förskoleklass till årskurs 6/7, räkna inte med att det är personal från blivande förskoleklass på plats.
  • Observera! Måndag 13/8 och tisdag 14/8 är fritidshemmet HELT STÄNGT.
 • Upprop måndag 20/8 får föräldrar gärna följa med. Upprop sker på fritidsgården, barnen går iväg till hemvisten och föräldrarna blir kvar tillsammans med rektor för en kort information. I övrigt tänker vi att föräldrar i allmänhet inte ska behöva vara med.
 • Inskolning sker i form av anpassad verksamhet, ordinarie tid gäller (f n 8.30-14.00, med fritids från 06.30-17.30). Om du som förälder har möjlighet göra kortare dagar på fritids kan det vara bra, det är många tröttande intryck i början.
 • Fritids är f n organiserat F-3, generell information om fritids finns i SåHärGörVi och aktuell information (ex om lov) publiceras på skolans blogg. Morgonfritids är alltid utomhus, eftermiddagsfritids är i olika lokaler både inne och ute. Det är inte självklart samma personal på fritids som på dagarna.

Vem blir fröken?

Flera av personalen i nuvarande förskoleklass räknar vi med kommer vara placerade i G18, men exakt vilka som bemannar vilka team kommer att presenteras måndag 13/8. Detta eftersom det är ett känsligt pussel och skolledning tar ansvar för såväl delar som för helhet, med tankar om en likvärdig skola bortom frökenlotteri.

Du kan och bör förbereda ditt barn på att det här kommer att bli bra!

Inför föräldramöte 7/5 kl 17.35

Måndag 7/5 kl 17.35, fritidsgården Glömstaskolan möts vi för ett sista föräldramöte. Inför mötet

… önskar vi att du läst och reflekterat över våra tankar på Glömstaresan, länkar i inlägg ”Nyfiken på”

… bör du ha läst igenom SåHärGörVi – så du kan ställa frågor om något är oklart. Den kommer förstås att uppdateras under sommaren, men mycket kommer att ligga fast.

Fredagen 25/5 kl 08.30 har vi bjudit in Glömsta förskola att komma med de barn därifrån som ska börja här. Föräldrar och barn från andra förskolor är varmt välkomna samtidigt för att se hur vi har det och bekanta sig med lokaler.