Upprop!

Måndag 20/8 är det äntligen dags för upprop i skolan!

  • Förskoleklass G18: kl 10.10, fritidsgården plan 1. Kort information från rektor till föräldrar, barnen går iväg och äter även lunch tillsammans med nya kamrater och lärare, efteråt lek ute på gården – hämta ca 12.30 om barnet inte går på fritids (kortare dagar på fritids såhär i början kan vara bra om man har den möjligheten – många trötta efter många nya intryck). Mer information här på årskursbloggen för förskoleklass.
  • Åk 1-8 (G17-G10): kl 13.13, respektive hemvist. Ev mer information på skolans blogg/respektive årskursblogg.

Vi ser fram emot ett lärorikt och givande läsår – vi gör det bra tillsammans!

Ingen kväll behöver vikas för traditionellt föräldramöte denna höst, däremot kommer vi som vanligt bjuda in till kom-och-se-hur-vi-har-det samt öppet MotMobbningMöte.

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!