Teaterbesök måndagen den 22 oktober

Måndagen den 22 oktober ska vi i G18 på teaterbesök under skoltid, eleverna lämnas som vanligt senast kl. 08.30. Vi åker tillsammans till Teater Sláva, Tonsalen med buss. Vi kommer att få matsäck med oss från köket och äta i Rådsparken. Medtag ryggsäck och reflexväst.

Både PREST och Idrottslektionen utgår på måndag.

Vänligen G18

 

 

Information angående idrotten

Vi har delat elevgruppen i två grupper så att det är bara 40 st elever som vistas i gympasalen åt gången, detta kommer självklart underlätta när vi vistas i omklädningsrummen med.

Den andra gruppen kommer träna gynsammaförhållningsätt med våra fritidspedagoger ( hållbartihop pedagoger ), där vi kommer prata om allt som har med hur  gör vi i skolan och hur vill vi ha det tillsammans .

Detta kommer börja gälla efter höstlovet .

Med vänliga hälsningar

Annika , Julia och Chico.